Gemeente Hooglede

Rapport toekomstbeeld voor het religieus patrimonium klaar.

za 24 sep 2022
Recent werkte de werkgroep, samengesteld om het toekomstbeeld voor het religieus patrimonium in onze gemeente te bepalen, hun conclusie- en aanbevelingsrapport af.

Na een traject van 7 maanden kunnen we dit conclusie en aanbevelingsrapport met het Toekomstbeeld van de vier parochiekerken en de kapel van de Zusters presenteren.

Dit rapport vertrekt vanuit de opgedane inzichten en een welomschreven visie en missie Bedankt aan iedereen die meewerkte! Vooreerst de mensen die vanuit de gemeenschap deelnamen aan de Kapittelavonden en de herbronningsgesprekken Het zijn deze mensen die leven, wonen en werken in de gemeenschap Ze kennen hun gemeenschap en gaven dit document mee vorm.

Een bijzondere dank aan het kernkapittel dat heel wat tijd vrijmaakte om alle opgedane inzichten te verwerken en visies uit te wisselen Het kernkapittel was een denktank van 13 mensen die samen op tocht gingen om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Eveneens een dankwoord aan de focusgroep en de klankbordgroep die vanuit hun expertise, inzichten en verantwoordelijkheden bijgedragen hebben aan deze opdracht.