Gemeente Hooglede

Reglement tegeltuintjes

Meer groen in de stad zorgt voor een beter leefklimaat. Het tempert de opwarming van al die stenen oppervlaktes, het vangt fijn stof op en brengt letterlijk zuurstof in de lucht. We voelen ons ook prettiger in een groene buurt. Dat pleit dus voor meer groen in de stad en daar kan iedereen aan bijdragen. Met een tegeltuin!

Een tegeltuin is een beplant gedeelte van het openbaar domein tegen de gevel van een gebouw, na het uitbreken van de verharding. 

Voorwaarden

Meer groen in het straatbeeld is altijd welkom maar om hinder te voorkomen zijn er een aantal voorwaarden:

 • Het voetpad mag enkel opengebroken worden over een breedte van maximaal 30 cm vanaf de voorgevel.
 • Na de aanleg van de tegeltuin moet nog minstens 1 meter vrije doorgang zijn.
 • U kunt meerdere tegels naast elkaar openbreken maar er moet minstens 30 cm afstand worden gehouden van de aanpalende eigendommen, tenzij de bewoners zich hiermee akkoord hebben verklaard.
 • De plantengroei moet beperkt blijven tot het gebouw waarvoor een vergunning werd verkregen.
 • Een eventuele afboording van het plantvak mag maximaal 1 meter boven het troittoir uitsteken en het gebruikte materiaal mag geen scherpe randen hebben.
 • Het tegeltuintje moet zo onderhouden worden dat er geen hinder of gevaar is voor voetgangers of verkeer. Alle soorten verkeersborden en huisnummers moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven.
 • De beplanting moet aangepast zijn aan het openbaar domein, stekelige of doornige planten zijn niet toegelaten. Hieronder is al een lijst van toegestane klimplanten maar dit zijn zeker niet de enige mogelijkheden.

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
  Actinidia spp. Kiwi
  Akebia quinata Klimaugurk
  Aristolochia macrophylla Duitse pijp
  Bryonia dioicia Heggerank
  Campsis radicans Amerikaanse trompetbloem
  Clematis spp. Bosrank
  Euonymys fortunei Japanse kardinaalsmuts
  Fallopia aubertii Bruidssluier
  Hedera spp. Klimop
  Humulus lupulus Wilde hop
  Hydrangea anomala Klimhortensia
  Jasminum nudiflorum Winterjasmijn
  Lonicera spp. Kamperfoelie
  Parthenocissus spp. Wingerd
  Passiflora caerulea Blauwe passiebloem
  Periploca graeca Boomwinder
  Rubus spp. Doornloze braam
  Schisandra chinensis Schisandra
  Solanum spp. Bitterzoet
  Tamus communis Spekwortel
  Vitis spp. Wijnstok
  Wisteria spp. Blauweregen

   

Hou ook met het volgende rekening:

 • U bent aansprakelijk voor eventuele schade.
 • Het gemeentebestuur en nutsbedrijven moeten steeds toegang kunnen krijgen tot het tegeltuintje en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door werkzaamheden.
 • De vergunning is voor onbepaalde duur geldig tenzij het tegeltuintje wordt weggebroken of niet meer wordt onderhouden. In zo’n geval zal het gemeentebestuur het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat herstellen op kosten van de vergunninghouder.

 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Om tot de aanleg van een tegeltuintje te mogen overgaan dient de eigenaar van de betrokken woning of de huurder, mits toestemming van eigenaar, het digitaal aanvraagformulier in te vullen.

De vergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen na onderzoek ter plaatse door de milieudienst en als blijkt dat door de aanleg van het tegeltuintje de vrije doorgang niet in het gedrang komt, wordt de aanleg toegestaan.