Gemeente Hooglede

Rijbewijs B - Auto

Een rijbewijs categorie B hebt u nodig om een gewone auto te mogen besturen met de volgende kenmerken:

 • Maximale toegelaten massa van max. 3.500 kg
 • Vervoer van maximum 8 personen, exclusief bestuurder

Voorwaarden

U bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs B kan U krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat U geslaagd bent voor de praktische proef, kan U dit omwisselen voor een definitief rijbewijs.

Theoretisch examen:

Vanaf 17 jaar kan u een theoretische opleiding volgen van 12 uur in een erkende rijschool of u studeert thuis. Geslaagd? Dan kan u een praktijkopleiding volgen.

Praktijkopleiding

 •  Voorlopig rijbewijs model 18:
  • Aan te vragen vanaf 18 jaar
  • 20 uur praktijkopleiding in een erkende rijschool
  • Rijden zonder begeleider mag na de opleiding
  • 18 maanden geldig
  • Praktijkexamen af te leggen ten vroegste 3 maand na de opleiding
  • Niet geslaagd na de 2de maal? Dan moet u opnieuw 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor u mag herkansen
 • Voorlopig rijbewijs model 36:
  • Aan te vragen vanaf 17 jaar
  • Opleiding met een zelfgekozen begeleider die u steeds begeleidt
  • Praktijkexamen af te leggen ten vroegste 3 maanden na ontvangt van het voorlopig rijbewijs en vanaf 18 jaar
  • Niet geslaagd na de 2de maal? Dan moet u 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor u mag herkansen

Kostprijs

Voorlopig rijbewijs model 18 en 36:

€ 20,00

Een definitief rijbewijs:

€ 20,00

Afhandeling

Na een paar dagen kan u het (voorlopig) rijbewijs afhalen op het gemeentehuis. 

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs model 18 en 36:

 • Uw identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs” met vermelding dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor model 18)
 • de begeleider(s) moet(en) minstens 8 jaar houder zijn van een Europees rijbewijs van minstens categorie B en de laatste 3 jaar niet ontzet zijn van het recht tot sturen.

Definitief rijbewijs (vanaf 18 jaar):

 • Uw identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend aan de voor- en achterkant.
 • Uw voorlopig rijbewijs model 18 of 36

 U kan eenmalig overschakelen van model 18 naar model 36 of omgekeerd.