Gemeente Hooglede

Rijbewijs C en C1 - Vrachtwagen

Een rijbewijs categorie C hebt u nodig om een vrachtwagen te mogen besturen met volgend kenmerk:

 • Maximale toegelaten massa meer dan 7.500 kg

Een rijbewijs categorie C1 hebt u nodig om een vrachtwagen te mogen besturen met volgende kenmerken:

 • Maximale toegelaten massa minstens 3.500 kilogram en maximum 7.500 kg

Voorwaarden

 • U bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Minstens 18 jaar (C1) of 21 jaar (C)
 • U hebt een rijbewijs categorie B
 • U hebt een rijgeschiktheidsattest voor groep 2

Procedure

Met de rijschool:

 • 8 uur praktijklessen gevolgd
 • Geslaagd voor het praktisch examen? Haal uw rijbewijs af op de dienst burgerzaken.

Zonder de rijschool:

 • Geslaagd voor het theoretisch examen
 • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 oefenen
 • Geslaagd voor het praktisch examen? Vraag uw rijbewijs categorie C – C1 aan op de dienst burgerzaken

Kostprijs

Voorlopig rijbewijs model 3:

€ 20,00

Definitief rijbewijs C-C1:

€ 20,00

Afhandeling

U kan het rijbewijs na een paar dagen ophalen op het gemeentehuis.

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs model 3:

 • de kandidaat:
  • Uw identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
 • de begeleider:
  • Uw identiteitskaart
  • geldig rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd
   LET OP: de begeleider moet minstens 24 jaar zijn, minimaal houder zijn van een rijbewijs categorie C en de laatste 3 jaar geen verval opgelopen hebben van het recht tot sturen in categorie C.

Definitief rijbewijs categorie C – C1:

 • Uw identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
 • Uw voorlopig rijbewijs
 • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.
 • het vorige rijbewijs
 • eventueel het attest van vakbekwaamheid 

Het definitief rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen.