Gemeente Hooglede

Rijbewijs D en D1 - Autobus

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Voorwaarden

 • U bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Minstens 18 jaar (D1) of 21 jaar (D)
 • U hebt een rijbewijs categorie B
 • U hebt een rijgeschiktheidsattest van groep 2

Procedure

Met de rijschool:

 • 8 uur praktijklessen gevolgd
 • Geslaagd voor het praktisch examen? Haal u rijbewijs af op de dienst burgerzaken.

Zonder de rijschool:

 • Geslaagd voor het theoretisch examen
 • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 oefenen met begeleider die minstens 27 jaar is en houder is van een rijbewijs van minimum categorie D
 • Behalen van het attest van vakbekwaamheid
 • Geslaagd voor het praktisch examen? Vraag uw rijbewijs categorie D – D1 aan op de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Voorlopig rijbewijs model 3:

€ 20,00

Definitief rijbewijs D - D1:

€ 20,00

Afhandeling

U kan het rijbewijs na een paar dagen ophalen in het gemeentehuis. 

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs model 3:

 • de kandidaat:
  • uw identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
 • de begeleider:
  • uw identiteitskaart
  • geldig rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd
  • LET OP: de begeleider moet minstens 27 jaar zijn, minimum houder zijn van een rijbewijs categorie D, de laatste 3 jaar geen verval in categorie D hebben opgelopen en het afgelopen jaar niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie

 Definitief rijbewijs categorie D – D1:

 • uw identiteitskaart
 • het formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
 • uw voorlopig rijbewijs
 • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2
 • het vorig rijbewijs
 • het attest van vakbekwaamheid

Het definitief rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen.