Gemeente Hooglede

Rijbewijs G - Landbouwvoertuigen

U hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Voor wie

 • Vanaf 16 jaar (recht tot sturen is beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20.000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs).
 • Vanaf 18 jaar mag u alle voertuigen van categorie G besturen.
 • Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig.
 • Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.
 • Wie een rijbewijs B en een getuigschrift heeft, beide uitgereikt voor 15 september 2006, moet sinds 1 januari 2009 examens afleggen voor categorie G.

Voorwaarden

Opleiding:

 • Erkende rijschool
 • Landbouwschool
 • Vormingscentrum met programma dat goedgekeurd werd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De opleiding is niet verplicht.

Theoretisch examen:

 • Vanaf 15 jaar en 9 maanden
 • Attest van theoretisch examen is drie jaar geldig

Praktisch examen:

 • Geslaagd voor het theoretisch examen
 • Praktisch examen gaat door in examencentrum dat bevoegd is om examens af te nemen voor een rijbewijs, de landbouwschool, het landbouwvormingscentrum of in een erkende rijschool waar de opleiding gevolgd werd
 • Niet geslaagd? Geen nood, ja kan onbeperkt herkansen.

Als u geen opleiding volgt in een erkende rijschool, landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming mag u enkel tijdens het afleggen van het praktisch examen op de openbare weg rijden. U kan u enkel voorbereiden op privéterrein.

Procedure

Kom naar de dienst burgerzaken met het aanvraagformulier voor het bekomen van een rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum, ondertekend door de kandidaat op de voor- en achterzijde.

Kostprijs

€ 20,00

Afhandeling

U kan het rijbewijs na een paar dagen ophalen in het gemeentehuis.