Gemeente Hooglede

Rioleringswerken Gits

Eind 2022 starten de rioleringswerken in Gits centrum. De rioleringswerken situeren zich in het centrum van Gits:

  • Nieuwplaats
  • Stationsstraat tussen de Nieuwplaats en de Singellaan
  • H.Sacramentstraat/Kapellestraat en deel ertussen in de Gitsbergstraat

De gemeente Hooglede, studiebureau SWECO en Fluvius organiseerde op maandag 17 januari 2022 een bewonersvergadering.

Bekijk hier de presentatie van de bewonersvergadering:

Presentatie

Presentatie Fluvius

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppeling van de private riolering

Met een gescheiden rioolstelsel worden het huishoudelijk afvalwater en het regenwater apart van elkaar afgevoerd. Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas… Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras…

Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert. Voor Vlaanderen is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Om die verplichting te kunnen uitvoeren, doet Vlaanderen een beroep op het gemeentebestuur en de rioolbeheerders om het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallaties te brengen.

Om het afvalwater en regenwater gescheiden te kunnen afvoeren, dienen de verschillende panden hun water ook gescheiden aan te bieden.

Een deskundige van Fluvius bezoekt alle panden langs het project en brengt de private riolering van deze woningen in kaart. Voor elke woning formuleert hij een advies met bijhorend afkoppelingsplan en maakt dit over aan de eigenaars.

Afkoppelingsadvies

De bewoners uit de Singellaan, Nieuwsplaats, H. Sacramentstraat, Torhoutstraat, Kapellestraat, Stationsstraat, Th. Vancanneytstraat, Clemens Carbonstraat en de Gitsbergstraat dienen zich te registreren en een afspraak te maken met de afkoppelingsdeskundige.