Gemeente Hooglede

RUP Domein Vossenberg

Op de gemeenteraad van 28 mei 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Domein Vossenberg voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 18 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek kan u de plannen inkijken bij de dienst omgeving op het gemeentehuis en opmerkingen of bezwaren overmaken aan de GECORO, Marktplaats 1, 8830 Hooglede. Op donderdag 5 juli 2018 om 19u30 organiseert het gemeentebestuur een infoavond in het gemeentehuis waarop zowel omwonenden als andere belangstellenden welkom zijn.
Door het RUP kan de uitbating van het domein behouden blijven. Een schaalvergroting is niet mogelijk. Een gedeelte van de gronden die oorspronkelijk voorzien waren voor de kleiwinning worden als landbouwgebied ingekleurd. Voor een aantal woningen die grenzen aan het plangebied wordt een tuinzone voorzien. Na de adviezen over de vorige versie van het plan, was een aanpassing noodzakelijk. De aanpassing betreft het publiek toegankelijk maken van de zone gelegen tussen de parking en de woningen langs de Hogestraat.

Gepubliceerd op  vr 01 jun 2018