Gemeente Hooglede

Schulden

Bij het OCMW kan je terecht voor budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldhulpverlening.

Bij budgetbegeleiding sta je zelf in voor het beheer van je inkomsten en uitgaven. De maatschappelijk werker begeleidt je.

Bij budgetbeheer beheert de maatschappelijk werker de inkomsten die gestort worden op een budgetrekening. De maatschappelijk werker verricht de betalingen en stelt leefgeld ter beschikking.
Het OCMW doet ook aan schuldhulpverlening. De sociale dienst neemt contact op met de schuldeisers en bemiddelt tussen de partijen. Een meerderheid van de cliënten helpen we door een uitstel van betaling of een eenvoudig afbetalingsplan te regelen. De maatschappelijk werker zal je begeleiden bij het opmaken en naleven van een betalingsplan.

Soms is de schuldenberg te groot en dient er een collectieve schuldenregeling aangevraagd te worden bij de arbeidsrechtbank. Dit is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Voor de juridische aspecten wordt er een beroep gedaan op de regionale dienst schuldbemiddeling.

De regionale dienst staat ook in voor het verstrekken van juridisch advies aan de maatschappelijk werkers.