Gemeente Hooglede

Sportraad

 De gemeentelijke sportraad Hooglede-Gits fv is het gemeentelijk adviesorgaan voor sport.

De Gemeentelijke Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

De concrete doelstellingen zijn de volgende:

  1. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid (enkel door de Raad van Bestuur), hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle sport-, bewegings- en gezondheidsaangelegenheden (promotie, planning, infrastructuur, …)
  2. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven
  3. Het voorstellen van de op behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding
  4. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie

Samenstelling