Gemeente Hooglede

Tonnagebeperkingen

De gemeenten Kortemark, Torhout, Hooglede, Lichtervelde, Roeselare en Staden hebben een gezamenlijk initiatief genomen om het doorgaand zwaar vervoer te weren uit hun dorpskernen.

Zone ZUID: zone N35 – N32 – R32 – N36

ZONE MAX. 5 TON (UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN LANDBOUWVOERTUIGEN) 

Voor wie is dit zonebord van toepassing ?

Het is verboden voor bestuurders van voertuigen met een gewicht hoger dan 5 ton om de zone binnen te rijden. Plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen mogen de zone wel binnenrijden.

Wat betekent ?uitgezonderd plaatselijk verkeer??

Het opschrift duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor voertuigen:

  • van de bewoners van die straat of zone en van hun bezoekers;
  • voor leveringen binnen de zone;
  • voor onderhoud en toezicht;
  • voor prioritaire voertuigen.

Verdwijnt met deze maatregel alle vrachtverkeer uit het straatbeeld ?

Neen. Alleen het ?doorgaand? vrachtverkeer of vrachtverkeer dat niet in de zone moet zijn, wordt geweerd met deze maatregel. Het lokaal of plaatselijk vrachtverkeer mag nog steeds in de zone rondrijden.

Het opschrift ?uitgezonderd plaatselijk verkeer? betekent dat vrachtverkeer wel toegelaten is voor leveringen binnen deze zone, voor lokale bedrijven te bedienen en voor onderhoud en toezicht.

Ook landbouwvoertuigen mogen nog steeds in en door de zone rijden.

Voor welk gebied geldt dit zonebord?

Het zonebord geldt voor het gebied dat wordt begrensd door de gewestwegen N35 – N32 – R32 – N36.

Is dit het enige verbod op zwaar vervoer binnen deze zone?

Neen. Binnen de zone hebben nog enkele straten een verbod voor voertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton.

Dit bijkomende verbod wordt aangeduid door een straatverbod.

ZONE MAX 3,5 TON (UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN LANDBOUWVOERTUIGEN)

Dit geldt in volgende straten:

Gudrunstraat Hooglede
Gitsbergstraat Hooglede
Akkerstraat Hooglede
Bruggestraat Staden
Ooststraat Staden
Wankaardelaan Staden
Sint-Henricusstraat Torhout
   

Vanaf welke datum treedt het reglement in werking?

Begin april 2017 werden de verkeersborden geplaatst.

Vanaf voorjaar 2017 handhaven de politiezones de zonale tonnagebeperking.

Hoeveel bedraagt een boete?

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 behoort tot een overtreding van de derde graad.