Gemeente Hooglede

Tweede Wereldoorlog

DE TWEEDE WERELDOORLOG (1940-1945)

In de ochtend van 10 mei 1940 vallen Duitse troepen ons land binnen, de start van
WOII voor België. Koning Leopold III capituleert op 28 mei 1940 na een “Achttiendaagse
Veldtocht”. Gevangen genomen Belgische soldaten belanden in Duitse kampen en een
exodus vindt plaats onder de bevolking. De Duitse bezetting is een feit met alle gevolgen
vandien: inlevering, inkwartiering, rantsoenering, collaboratie, verplichte tewerkstelling,
klokkenroof, schade aan de oogst van de landbouwers, gebrekkige kolenbevoorrading enz.

Op 7 september 1944 bevrijden tanks van het tweede Poolse Pantserregiment Hooglede.
Eind september spelen verfoeilijke tonelen (“Comédie humaine”) zich in de gemeente af
waarbij huisraad, meubels en geld uit de huizen van verklikkers, woekeraars en “zwarten”
op straat geworpen worden.

De vliegtuigcrash op 28 september 1944 lokt heel wat kijklustigen naar de Lokkedijze.