Gemeente Hooglede

Schooltoeslag

Vanaf september start de uitbetaling van de schooltoeslag. Krijgt je kind al een groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch tussen september en december, als je er recht op hebt.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

* het gezinsinkomen (gezin waar het kind gedomicilieerd is)

* de gezinssituatie

* het type onderwijs

De toekenning gebeurt automatisch. 

De berekening van het gezinsinkomen gebeurt aan de hand van de laatst beschikbare gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om de gegevens van 2018. Vinden we onvoldoende gegevens, dan krijgt het gezin een brief.

Is het kind ouder dan 25 en volgt het buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde, dan moet er wél een aanvraag gebeuren. Dat kan bij uw uitbetalingsinstelling. 

Gepubliceerd op  do 27 aug 2020