Gemeente Hooglede

UPDATE: Captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken

Het is verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek - Hertsbergebeek, de Bornebeek en de Poekebeek.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Een interactieve kaart is beschikbaar via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste 

Overtredingen op dit verbod worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (let wel: deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten), of met één van deze straffen alleen.

Gepubliceerd op  vr 12 jun 2020