Gemeente Hooglede

Update Hogestraat

vr 09 feb 2024
Vanaf 17 februari wordt de Hogestraat tijdelijk terug opengezet voor het verkeer.
Update Hogestraat

Op 17 februari zal de Hogestraat terug tijdelijk opengesteld worden voor het verkeer.

Hierbij zullen dan ook alle wegomleggingen opgeheven worden die noodzakelijk waren voor deze werken. De grote signalisatieborden blijven wel nog staan tot na de werken.

Op heden is de Hogestraat nog niet volledig afgewerkt en deze blijft dus een werfzone, de toplaag asfalt dient nog aangelegd te worden maar daarvoor zijn de temperaturen op heden nog te laag.

Gezien de toplaag nog niet aangebracht is zijn er op verschillende plaatsen hoogteverschillen zoals ter hoogte van de boordstenen, de overgangen tussen asfalt en betonverharding en de riooldeksel. Voorzichtigheid blijft dus de boodschap.

Om die reden zal er dan ook tijdelijk een snelheidsbeperking opgelegd worden van 30km/u.

Ook voor de fietsers blijft het opletten met de hoogteverschillen.

In de loop van april, als de weersomstandigheden het toelaten, zouden we dan de toplaag asfalt en de belijning aanbrengen.

Hiervoor zal de Hogestraat, spijtig genoeg, terug voor enkele dagen moeten afgesloten worden.

Uitgestelde werken

Door de verschillende wegomleggingen werden er een aantal werken van Fluvuis uitgesteld gezien deze in het traject lagen van de wegomlegging.

Van zodra de wegomleggingen opgeheven worden kunnen deze in uitvoering gaan.

We spreken hiervoor over volgende locaties:

 • In de week van 19/02 dient ter hoogte van de Kleine Noordstraat 57 een aanpassing te gebeuren aan het elektriciteitsnet.
  Hiervoor dient de kleine Noordstraat afgesloten te worden tussen de Amersveldestraat en de Ommegangstraat.
  De werken worden geschat op 1dag.

 • Ook ter hoogte van de Amersveldestraat 1 dienen er werken te gebeuren aan het elektriciteitsnet, ook deze werken schat men op 1 dag.
  Hiervoor zal de Amersveldstraat tijdelijk afgesloten worden tussen de Grote Noordstraat en de Kleine Noordstraat.

 • In de Grote Noordstraat tussen huisnr 60 en 64 dient er een uitbreiding te gebeuren van het elektriciteitsnet.
  Hiervoor dient de Grote Noordstraat afgesloten te worden tussen de Ommegangstraat en de Amersveldestraat.
  Deze werken worden ingepland in de week van 19/03 en zullen vermoedelijk een kleine week duren.