Gemeente Hooglede

Vacature 1 verpleegkundige voor wzc Ter Linde

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar : 1 gediplomeerde verpleegkundige (C3-C4) (M/V/X) voor WZC Ter Linde in voltijds (deeltijds is bespreekbaar) en vast contractueel verband.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige
 • beschikken over:
  • een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkundige of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige)
  • het diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HB05
 • Slagen voor de selectieprocedure

Op de kandidaten die het bezit van nuttige ervaring als verpleegkundige kunnen aantonen, is artikel 137 §1 van deze rechtspositieregeling van toepassing. .(relevante beroepservaring openbare dienst en privé kan volledig worden mee genomen)

Nota : laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure. Zij kunnen pas effectief worden aangesteld nadat ze hebben bewezen aan de gestelde diplomavereisten te voldoen. Ze kunnen wel in de werfreserve worden opgenomen zelfs als zij nog niet aan de diplomavereisten voldoen.

Wat kunnen wij bieden?

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 2261,38 euro (geïndexeerd bedrag), maximum 3776,1 euro (geïndexeerd bedrag) voor een voltijdse functie afhankelijk van de relevante beroepservaring
 • maaltijdcheques van 8 euro + fietsvergoeding
 • een verlofregeling met 26 wettelijke vakantiedagen en 11 wettelijke feestdagen per vol kalenderjaar

Wat verwachten wij ?

Je job

 • Je organiseert en geeft de dagelijkse ergontherapeutische begeleiding
 • Door aangepaste groepsactiviteiten en individuele activiteiten geef je de bewoners de kans hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden (terug) te ontplooien
 • Je vertrekt hierbij van hun specifieke noden en stelt een aantal therapeutische doelstellingen voorop


Je profiel

 • Je verricht verplegende en verzorgende taken voor de bewoners van het WZC en stimuleert daarbij zoveel mogelijk zijn/haar zelfredzaamheid rekening houdend met zijn/haar gezondheidstoestand;
 • Je helpt zorg dragen voor een aangepaste voeding, het fysiek comfort en het emotioneel welbevinden van de bewoners van het WZC, dit in samenspraak met de hoofdverpleegkundige en met de huisartsen van betrokkenen;
 • Je hebt een luisterend oor voor de noden en behoeften van de bewoners en voor de familie, bezoekers en huisartsen
 • Je ondersteunt het team waar je in werkt en staat in voor de personeelspermanentie op de dienst bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige.

Solliciteren

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs, dit ten laatste op 24/08/2020 worden ingediend bij

 • het vast bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede
 • of via mail tegen leesbevestiging bij de personeelsdienst, hetzij via levecque@hooglede.be

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan u terecht bij de directeur van het WZC, de heer Jan Saelens hetzij via Jan.Saelens@ocmw-hooglede.be, hetzij op 051/668406

Voor meer info inzake de aanwervingsvoorwaarden, kan u terecht bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be (051/26.38.16)

WZC Ter Linde (OCMW Hooglede) en WZC T’Hof (OCMW Lichtervelde) organiseren eveneens samen een selectieprocedure voor het aanleggen van een werfreserve voor bachelors in de verpleegkunde (BV1-BV3) en gediplomeerde verpleegkundigen (C3-C4) (voltijdse en deeltijdse functies), waaruit kan worden geput om op korte termijn te kunnen aanstellen in vast contractueel verband

 Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs, dit ten laatste op 24/08//2020 worden ingediend bij

 • het vast bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede
 • Of
 • het vast bureau, Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan u terecht bij de directeur van het WZC, de heer Jan Saelens hetzij via Jan.Saelens@ocmw-hooglede.be, hetzij op 051/668406

Voor meer info inzake de aanwervingsvoorwaarden, kan u terecht bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be (051/26.38.16)

Gepubliceerd op  vr 10 jul 2020