Gemeente Hooglede

Vacature consulent (de)radicalisering

Ben je gefascineerd door onze diverse samenleving en wil je mee een antwoord bieden op enkele maatschappelijke uitdagingen die deze met zich meebrengt? De consulent (de)radicalisering wordt aangeworven door de stad Roeselare en heeft zijn/haar werkingsgebied over de ganse politiezone RIHO.

Ben je gefascineerd door onze diverse samenleving en wil je mee een antwoord bieden op enkele maatschappelijke uitdagingen die deze diversiteit met zich meebrengt? Ben je vertrouwd met het discours van radicalisering en polarisering? Is verbindend werken jouw tweede natuur? Hou je er van om ook individueel met mensen en hun netwerk aan de slag te gaan?

Dan ben jij misschien de medewerker die we zoeken.

De consulent (de)radicalisering wordt aangeworven door de stad Roeselare en heeft zijn/haar werkingsgebied over de ganse politiezone RIHO (Roeselare –Izegem – Hooglede).

Wat is jouw kerntaak?

De consulent geeft – samen met verschillende partners - vorm aan diverse projecten en initiatieven ter preventie van radicalisering en polarisering. Je staat in voor de projectplanning, uitvoering én opvolging/evaluatie.

De consulent (de)radicalisering is een aanspreekpunt voor burgers, partners en de interne organisatie (stad, OCMW, politie). Als expert binnen jouw gebied versterk je het eerstelijnswerk in het omgaan met concrete situaties van verdere radicalisering en polarisering. Je versterkt lokale partners in hun kennis van radicaliseringsproces via het aanbieden van vorming (op maat), infomomenten en outreachend werk.

Hij/ zij onderzoekt meldingen en signalen op het veld, gaat in dialoog met alle betrokken partijen en staat in voor het onthaal en begeleiding van individuele cliënten uit verschillende doelgroepen. Hij/zij onderhoudt contacten met lokale partners/actoren en bouwt deze partnerschappen inzake preventie van radicalisering en polarisering verder uit, oa. door de organisatie van het multidisciplinair overleg in de politiezone. Vanuit jouw netwerk aan partners bouw je aan een gezamenlijk plan van aanpak bij verschillende casussen van polarisering en sta je in voor het ondersteunen en begeleiden van individuen en hun omgeving die vast zitten in een proces van radicalisering of reeds geradicaliseerd zijn. Je werkt hiervoor nauw samen met de politie.

Je hebt een signaalfunctie t.a.v. de lokale en hogere overheid en bent lid van de CEL-R (lokaal overlegplatform met vertegenwoordiging van de burgemeesters, lokale politie en coördinator integrale veiligheid).

Wat is jouw profiel?

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Je hebt ervaring met het van A tot Z opzetten van preventieprojecten en activiteiten.
 • In het individueel casewerk ben je in staat om de doelgroep emancipatorisch te benaderen.
 • Je houdt van het werken met of spreken voor groepen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je kan vlot communiceren en overtuigen zowel voor groepen als met individuen (hetzij tijdens vormingen, hetzij tijdens (officiële) overlegstructuren.
 • Je bouwt vlot een netwerk op en houdt er van verbindend te werken.
 • Je bent in staat om problemen te analyseren en een gepaste aanpak te formuleren.
 • Je bent proactief en neemt actie daar waar geen antwoord kan geboden worden door de betrokken partners.
 • Je hebt kennis van radicaliserings- en polariseringsprocessen en de voedingsbodems ervan.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B.
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of 2 jaar relevante beroepservaring
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Hoe ziet het selectieproces eruit?

 • Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 26 september 2019.

 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management (Brugge)

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.

Uiterste inschrijvingsdatum: 8 september 2019

Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Meer info?
Bekijk hier de volledige vacature

Gepubliceerd op  di 13 aug 2019