Gemeente Hooglede

Vacature: 1 ergotherapeut voor WZC Ter Linde

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar 1 ergotherapeut voor WZC Ter Linde in voltijds (deeltijds is bespreekbaar) en vast contractueel verband.

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar :

1 ergotherapeut(BV1-BV3) (M/V/X) voor WZC Ter Linde in voltijds (deeltijds is bespreekbaar) en vast contractueel verband

PROFIEL

 • Je helpt de bewoners van het WZC zo optimaal mogelijk te begeleiden en te stimuleren op mentaal, fysisch, sociaal en levensbeschouwelijk vlak
 • Je streeft er naar om voor iedere bewoner de levenskwaliteit (ADL) te verhogen en voor de zwaar zorgbehoevenden de levenskwaliteit(PDL) in stand te houden door het organiseren van aangepaste ergotherapeutische activiteiten
 • Je draagt bij om de mentale, sensorische, motorische en sociale functies te prikkelen en te stabiliseren. Je neemt daartoe de nodige testen af en observeert de bewoners

 AANBOD

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 2481,83 euro (geïndexeerd bedrag), maximum 4160,01 euro (geïndexeerd bedrag) voor een voltijdse functie afhankelijk van de relevante beroepservaring
 • maaltijdcheques van 6,5 euro + fietsvergoeding
 • een verlofregeling met 26 wettelijke vakantiedagen en 11 wettelijke feestdagen per vol kalenderjaar

AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • beschikken over:
  • een diploma bachelor in de ergotherapie
 • slagen voor de selectieprocedure

Op de kandidaten die het bezit van nuttige ervaring als kinesitherapeut kunnen aantonen, is artikel 137 §1 van deze rechtspositieregeling van toepassing.(relevante beroepservaring openbare dienst en privé kan volledig worden mee genomen)

SOLLICITEREN?

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs, dit ten laatste op 02/03/2020 worden ingediend bij

 • het vast bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede
 • of via mail tegen leesbevestiging bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan u terecht bij de directeur van het WZC, de heer Jan Saelens hetzij via Jan.Saelens@ocmw-hooglede.be, hetzij op 051/668406

Voor meer info inzake de aanwervingsvoorwaarden, kan u terecht bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be (051/26.38.16)

WZC Ter Linde (OCMW Hooglede) organiseert tegelijkertijd een selectieprocedure voor het aanleggen van een werfreserve voor ergotherapeuten (BV1-BV3) (voltijdse en deeltijdse functies), waaruit kan worden geput om op korte termijn te kunnen aanstellen in vast contractueel verband

Gepubliceerd op  do 06 feb 2020