Gemeente Hooglede

Vacature: 2 kindbegeleid(st)ers (M/V)

Het gemeentebestuur van Hooglede is op zoek naar twee kindbegeleid(st)ers in halftijds en vast contractueel verband met mogelijkheid tot aanvulling van een deeltijdse functie poetsvrouw voor de locaties gelinkt aan het Huis van het Kind.

Het gemeentebestuur van Hooglede is op zoek naar :

2 kindbegeleid(st)ers - halftijds (19/38u) - contractueel verband (Cv)

Met mogelijkheid tot aanvulling van een deeltijdse functie met 8/38u tijdelijke uren poetsvrouw voor de locaties die gelinkt zijn aan het huis van het kind.

PROFIEL

 • Je bent administratief onderbouwd en werkt stipt en nauwkeurig.
  Je bent flexibel in functie van de taak, werkomstandigheid en tijd en hebt geen 9 to 5 mentaliteit.
  Je gedraagt je loyaal en discreet.
 • Je gedraagt je zeer klantvriendelijk en bereid om de klant in alle omstandigheden te helpen
 • Je bent enthousiast, blijft vriendelijk onder alle omstandigheden en weet verstandig om te gaan met stress.

 AANBOD

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 963,6 euro (geïndexeerd bedrag) maximum 1763,6 (geïndexeerd bedrag) voor een halftijdse functie
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • 30 dagen verlof en 14 feestdagen op jaarbasis
 • fietsvergoeding

AANWERVINGSVOORWAARDEN

1° voldoen aan de vereisten over de taalkennis

2° In het bezit zijn van een certificaat van :

  • BSO-opleiding ‘kinderzorg/begeleider in de kinderopvang’ afgeleverd door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie voor volwassenenonderwijs, onverminderd de toepassing van artikel 9 §2, 1°
  • Cursus 'verantwoordelijke in de kinderopvang', die georganiseerd wordt door het Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers in Syntra-centra, op voorwaarde dat de module 'begeleider buitenschoolse opvang' mee geïntegreerd is
  • Derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’
  • Derde jaar van de derde graad ‘begeleider buitenschoolse opvang’
  • Derde jaar van de derde graad van een leerjaar, waarvan bij dat diploma een door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop is vermeld dat het ‘leerplan kinderzorg’ volledig is gevolgd
  • ‘Begeleider in de kinderopvang’, van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs
  • Derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’
  • Tweede jaar van de derde graad ’sociale en technische wetenschappen’
  • Tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’
  • Tweede jaar van de derde graad ’gezondheids- en welzijnswetenschappen’
  • Derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’
  • Derde jaar van de derde graad ‘ leefgroepenwerking’
  • Opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ afgeleverd door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie voor volwassenenonderwijs
  • Bevestiging dat alle modules die behoren tot het eerste en tweede studiejaar met vrucht werden beëindigd voor wat betreft de opleidingen : bachelor(of graduaat) in het onderwijs( kleuterschool of lagere school), bachelor (of graduaat) in de orthopedagogiek

SOLLICITEREN?

Sollicitaties dienen schriftelijk gericht aan ‘college van burgemeester en schepenen’, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede of per mail tegen leesbevestiging aan christa.levecque@hooglede.be (personeelsdienst) ten laatste op 24/08/2020.

Voor meer info inzake de functiebeschrijving, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u terecht bij christa.levecque@hooglede.be hetzij via 051/263816.

Gepubliceerd op  vr 03 jul 2020