Gemeente Hooglede

Vacature: opvoeder(-ster) BKO (M/V)

Het gemeentebestuur van 8830 Hooglede wenst aan te werven in halftijds (19/38) contractueel verband en voor onbepaalde duur: opvoeder (-ster) BKO (M/V) Cv.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1° voldoen aan de vereisten over de taalkennis

2° In het bezit zijn van :

een certificaat van :

 • BSO-opleiding ‘kinderzorg/begeleider in de kinderopvang’ afgeleverd door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie voor volwassenenonderwijs, onverminderd de toepassing van artikel 9 §2, 1°
 • Cursus 'verantwoordelijke in de kinderopvang', die georganiseerd wordt door het Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers in Syntra-centra, op voorwaarde dat de module 'begeleider buitenschoolse opvang' mee geïntegreerd is
 • Derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’
 • Derde jaar van de derde graad ‘begeleider buitenschoolse opvang’
 • Derde jaar van de derde graad van een leerjaar, waarvan bij dat diploma een door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop is vermeld dat het ‘leerplan kinderzorg’ volledig is gevolgd
 • ‘Begeleider in de kinderopvang’, van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs
 • Derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’
 • Tweede jaar van de derde graad ’sociale en technische wetenschappen’
 • Tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’
 • Tweede jaar van de derde graad ’gezondheids- en welzijnswetenschappen’
 • Derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’
 • Derde jaar van de derde graad ‘ leefgroepenwerking’
 • Opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ afgeleverd door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie voor volwassenenonderwijs
 • Bevestiging dat alle modules die behoren tot het eerste en tweede studiejaar met vrucht werden beëindigd voor wat betreft de opleidingen : bachelor(of graduaat) in het onderwijs( kleuterschool of lagere school), bachelor (of graduaat) in de orthopedagogiek
 • Titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse opvang’ zoals vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, dit onverminderd de toepassing van artikel 9 §2, 1° en artikel 11§2 van deze rechtspositieregeling.

Wat kunnen wij bieden?

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 963,7 euro (geïndexeerd bedrag) maximum 1763,8 euro (geïndexeerd bedrag) voor een halftijdse functie
 • maaltijdcheques van 6,5 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • 30 dagen verlof en 14 feestdagen op jaarbasis

Wat verwachten wij ?

 • Je bent administratief onderbouwd en werkt stipt en nauwkeurig.
  Je bent flexibel in functie van de taak, werkomstandigheid en tijd en hebt geen 9 to 5 mentaliteit.
  Je gedraagt je loyaal en discreet.
 • Je gedraagt je zeer klantvriendelijk en bereid om de klant in alle omstandigheden te helpen
 • Je bent enthousiast, blijft vriendelijk onder alle omstandigheden en weet verstandig om te gaan met stress.

Sollicitaties dienen schriftelijk gericht aan ‘college van burgemeester en schepenen’, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede of per mail tegen leesbevestiging aan nancy.huyghe@hooglede.be.

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en de arbeidsvoorwaarden kan u terecht bij nancy.huyghe@hooglede.be hetzij via 051/231396

Gepubliceerd op  ma 04 feb 2019