Gemeente Hooglede

Vacature: 1 poetshulp voor WZC Ter Linde

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar 1 poetshulp voor WZC Ter Linde in halftijds en vast contractueel verband

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar :

1 poetshulp (E1-E3) (M/V/X) voor WZC Ter Linde in halftijds en vast contractueel verband 

PROFIEL

 • Je staat in voor het reinigen van de toegewezen kamers van bewoners en van gangen en lokalen in het woonzorgcentrum
 • Je probeert daarbij de zelfredzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk te stimuleren
 • Op vraag van de verantwoordelijken van het WZC, help je mee bij de uitvoering van dringende logistieke taken of spring je in bij afwezigheid van collega’s zoals helpen bij de opmaak van bedden, verzamelen en sorteren van wasgoed, wassen, strijken, aanvullen van linnen op de dienst
 • Als logistiek medewerker heb je een ondersteunende functie bij de verpleging en de verzorging voor wat de dagdagelijkse taken betreft.

 AANBOD

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 1884,48 euro (geïndexeerd bedrag), maximum 2353,82euro (geïndexeerd bedrag) voor een halftijdse functie afhankelijk van de relevante beroepservaring bij een openbare dienst
 • maaltijdcheques van 6,5 euro + fietsvergoeding
 • een verlofregeling met 26 wettelijke vakantiedagen en 11 wettelijke feestdagen per vol kalenderjaar

AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • slagen voor de selectieprocedure
 • Er is geen diplomavereiste.

SOLLICITEREN?

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs, dit ten laatste op 02/03/2020 worden ingediend bij

 • het vast bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede
 • of via mail tegen leesbevestiging bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan u terecht bij de directeur van het WZC, de heer Jan Saelens hetzij via Jan.Saelens@ocmw-hooglede.be, hetzij op 051/668406

Voor meer info inzake de aanwervingsvoorwaarden, kan u terecht bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be (051/26.38.16)

WZC Ter Linde (OCMW Hooglede) organiseert tegelijkertijd een selectieprocedure voor het aanleggen van een werfreserve voor poetshulpen (E1-E3) en logistieke hulpen (E1-E3) (voltijdse en deeltijdse functies), waaruit kan worden geput om op korte termijn te kunnen aanstellen in vast contractueel verband

Gepubliceerd op  do 06 feb 2020