Gemeente Hooglede

Vacature: projectcoördinator Woondienst Regio Roeselare (A1a-A2a)

Is voor jou kwaliteitsvol wonen belangrijk? Heb je zin om je schouders te zetten onder het lokale woonbeleid in de gemeenten Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede? Kan je op een inspirerende wijze leiding geven? Schrik je niet terug bij het dagelijks beheer van een organisatie?

1. Wat is jouw kerntaak?

Als projectcoördinator van de Woondienst Regio Roeselare geef je leiding aan een team van vier medewerkers (deskundige wonen, sociaal en technisch adviseurs). Je stuurt hen aan in de uitvoering van diverse opdrachten binnen het woonbeleid. Jijzelf en uw team werken voor vijf gemeenten (Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede).

Je werkt actief mee aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen in alle gemeenten binnen het werkingsgebied en werkt hiervoor nauw samen met de gemeentelijke administraties, externe partners, ….

Jijzelf en het team waar je leiding aan geeft, staan in voor een laagdrempelige dienstverlening, het ontwikkelen en opvolgen van beleidsacties en het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen inzake woningkwaliteit. Je bouwt een stevige expertise op binnen het beleidsdomein wonen en zet deze in op maat van de deelnemende gemeenten in de projectvereniging.

Daarnaast sta je ook in voor het dagelijks beheer (aankopen, personeel, …) van de projectvereniging. Je zorgt voor de praktische en inhoudelijke werking van de bestuursorganen en volgt het financieel beheer. Je bent de penhouder van subsidiedossiers en verantwoordelijk voor de rapportage aan hogere overheden.

2. Wat is jouw profiel?

Als projectcoördinator ben jij de voortrekker van de intergemeentelijke woondienst. Je neemt concreet initiatief om het lokale woonbeleid op een hoger niveau te brengen. Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met lokale besturen en het beheren van een organisatie (projectvereniging, VZW, …) Daarnaast beschik je over minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie. 

 • Je bent/wordt een expert in woonbeleid die houdt van beleidsontwikkeling en -opvolging. Je ontwikkelt projecten en acties op vlak van wonen binnen het werkingsgebied en ziet een uitdaging in opvolging en bijsturing. Je bent eindverantwoordelijk voor de activiteiten opgenomen in het subsidiedossier 2020-2025 van de Woondienst Regio Roeselare.
 • Je werkt samen met openbare besturen en kan werk op maat afleveren.
 • Je ontwikkelt beleidsinstrumenten, zowel op vlak van ondersteuning (bv. premies) als op vlak van handhaving (bv. woningkwaliteit).
 • Je denkt mee innoverende acties uit en werkt dienstoverschrijdend (klimaat, milieu, welzijn, …).
 • Je kan vlot een intern en extern netwerk opbouwen en doet dit met oog voor de verschillende invalshoeken in het woonbeleid.
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je bent een inspirerende leider.
 • Je kan het beheer van een kleine organisatie volledig opnemen (financiën, personeel, aankopen, …).
 • Je bent het aanspreekpunt voor hogere overheden.
 • Je bent de penhouder van de subsidiedossiers van de projectvereniging en kan zowel een inhoudelijke als financiële planning opstellen.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden (bv. sociale huisvesting, eigenaars, huurders, …) en je kan werken met diverse groepen.
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van gekozen beslissingen.

 3. Met wie werk je samen?

Je werkt samen met de administratieve diensten en beleidsmakers van Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede. Je zoekt bij vragen steeds naar een concrete aanpak op maat van elke gemeente. Je bouwt eveneens een stevig netwerk op met externe partners, zoals S.H.M., S.V.K., Wonen Vlaanderen, …

4. Plaats in de organisatie

De projectvereniging Woondienst Regio Roeselare werd opgericht in 2010 en heeft tot doelstelling om het lokaal woonbeleid in de gemeenten Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede te versterken. Als projectcoördinator rapporteer je rechtstreeks aan het dagelijks bestuur. Je geeft leiding aan een team van 4 medewerkers.

5. Voorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Je hebt bij voorkeur ervaring met de werking van een openbaar bestuur.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen in het kader van dienstverplaatsingen.

6. Wat hebben wij te bieden?

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a
 • 10 jaar relevante beroepservaring uit de private sector kan indien relevant voor de functie worden meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en/of de schaalanciënniteit
 • Opgebouwde anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig meegerekend.
 • ruime opleidings– en loopbaanmogelijkheden
 • maaltijdcheques van 6€ per gewerkte dag
 • een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • een hospitalisatieverzekering
 • integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een tussenkomst in woon-werkverkeer met eigen vervoersmiddel (wagen of fiets)
 • een tweede pensioenpijler van 1 %

7. Hoe ziet het selectieproces eruit?

 • Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden eind februari 2020.

 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 februari 2020

Meer info m.b.t. de functie:
Lieven Goddyn, projectcoördinator, 051 26 24 36, 0474 91 66 39, lieven.goddyn@roeselare.be

Inschrijven
Solliciteren kan enkel online via lieven.goddyn@roeselare.be.
Kandidaatstelling gebeurt via een C.V., motivatiebrief en diploma.
Na kandidaatstelling krijgt u een document (gestandaardiseerde vragenlijst) waarbij dieper gepeild wordt naar uw motivatie en kennis van het woonbeleid. Op basis van C.V., motivatiebrief en de vragenlijst kan een preselectie worden uitgevoerd.

Gepubliceerd op  wo 15 jan 2020