Gemeente Hooglede

Vacature: technisch assistent met kennis van elektrische en sanitaire installaties

Het gemeentebestuur Hooglede wenst 1 technisch assistent onderhoud gebouwen (Dv) met basiskennis van elektrische en sanitaire installaties (m/v) aan te werven, dit in voltijds contractueel verband .

1. Jouw opdracht en profiel

 • Je staat in voor algemeen onderhoud en voor herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur.
 • Je helpt mee bij het vernieuwen van inrichtingen in bestaande gebouwen.
 • Je helpt mee bij het plaatsen, vernieuwen en herstellen van HVAC en sanitaire installaties.
 • Je helpt mee bij het plaatsen, vernieuwen en herstellen van elektrische installaties en bedrading telecommunicatie.
 • Je staat in voor oplossingsgericht signaleren en verwerken van problemen, gebreken en defecten aan de gemeentelijke gebouwen.
 • Je hebt geen probleem met multifunctioneel inspringen in de verschillende diensten van de Technische Dienst.
 • Je bent bereid je permanent bij te scholen inzake nieuwe technieken en reglementering.

2. Ons aanbod

 • Een geïndexeerd bruto -maandsalaris van minimum 1968,18 euro en van maximum 3063,25 euro, afhankelijk van de relevante beroepservaring,
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Fietsvergoeding
 • Verlofregeling : 30 vakantiedagen + 14 wettelijke feestdagen op jaarbasis.
 • Nota : de relevante beroepservaring (alle praktijkervaring op gebied van onderhoud en herstelling van gebouwen en op vlak van schrijnwerk, elektriciteit en loodgieterij,) wordt volledig gevaloriseerd.

3. Aanwervingsprocedure

De selectieprocedure wordt, na het afsluiten van de inschrijvingen, bekend gemaakt aan de geldige kandidaten.

4. Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven, tegen ten laatste 3 februari 2022, worden ingediend bij:

College van burgemeester en schepenen
Marktplaats 1, 8830 Hooglede

Of via christa.levecque@hooglede.be (tegen ontvangstbewijs)

De selectieprocedure wordt voorzien in de loop van de maand februari. De indiensttreding wordt voorzien zo vlug mogelijk na de uitvoering van de selectieprocedure, rekening houdend met een eventuele opzegtermijn van de aangestelde kandidaat.

Voor meer info inzake profiel, de volledige functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij de personeelsdienst hetzij via christa.levecque@hooglede.be of 051/263816.

Gepubliceerd op  di 11 jan 2022