Gemeente Hooglede

Vacature: 1 zorgkundige voor WZC Ter Linde

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar 1 zorgkundige voor WZC Ter Linde in voltijds (deeltijds is bespreekbaar) en vast contractueel verband

Het OCMW van Hooglede is op zoek naar :

1 zorgkundige (C1-C2) (M/V/X) voor WZC Ter Linde in voltijds (deeltijds is bespreekbaar) en vast contractueel verband

PROFIEL

 • Je staat mee in voor het tot stand brengen van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners van het WZC en koppelt hulp en verzorging optimaal aan hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.
 • Je dient de bewoners de nodige hygiënische zorgen toe en helpt hen bij de activiteiten van het dagelijkse leven zoals maaltijdgebeuren, sanitaire verzorging, verplaatsing.
 • Je draagt zorg voor de kledij, de individuele hulpmiddelen en de persoonlijke bezittingen van de gebruikers
 • Je vangt familie en bezoekers op en informeert hen, rekening houdend met het beroepsgeheim

 AANBOD

 • een brutomaandsalaris, vastgelegd op minimum 1927,14 euro (geïndexeerd bedrag), maximum 3242,73 euro (geïndexeerd bedrag) voor een voltijdse functie afhankelijk van de relevante beroepservaring
 • maaltijdcheques van 6,5 euro + fietsvergoeding
 • een verlofregeling met 26 wettelijke vakantiedagen en 11 wettelijke feestdagen per vol kalenderjaar

AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis
  • houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige
  • beschikken over:
  • een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2e of 3e jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting (details bij de personeelsdienst)
  • en over het visum van zorgkundige.
   • Slagen voor de selectieprocedure

  Op de kandidaten die het bezit van nuttige ervaring als zorgkundige kunnen aantonen, is artikel 137 §1 van deze rechtspositieregeling van toepassing.(relevante beroepservaring openbare dienst en privé kan volledig worden mee genomen)

SOLLICITEREN?

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs, dit ten laatste op 01/06/2020 worden ingediend bij

 • het vast bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede
 • of via mail tegen leesbevestiging bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan u terecht bij de directeur van het WZC, de heer Jan Saelens hetzij via Jan.Saelens@ocmw-hooglede.be, hetzij op 051/668406

Voor meer info inzake de aanwervingsvoorwaarden, kan u terecht bij de personeelsdienst, hetzij via christa.levecque@hooglede.be (051/26.38.16)

WZC Ter Linde (OCMW Hooglede) organiseert tegelijkertijd een selectieprocedure voor het aanleggen van een werfreserve voor zorgkundigen (voltijdse en deeltijdse functies), waaruit kan worden geput om op korte termijn te kunnen aanstellen in vast contractueel verband

Gepubliceerd op  do 14 mei 2020