Gemeente Hooglede

Vacature 1 onthaalmedewerker Trimard (Cv)

di 20 sep 2022
Het gemeentebestuur van Hooglede is op zoek naar 1 onthaalmedewerker Trimard (Cv) in vast voltijds contractueel verband.

Het gemeentebestuur van Hooglede is op zoek naar :

 1 onthaalmedewerker Trimard (Cv) in vast voltijds contractueel verband

Jouw opdracht

 • Instaan voor het onthaal en dienstverlening in de Trimard (Bib en dienst Vrije Tijd)

  Je informeert, helpt en begeleidt de burger met het oog op een correcte en klantvriendelijke dienstverlening.

  Dit omvat onder meer volgende taken:

  • Instaan voor een klantvriendelijk onthaal van de burger/bezoeker aan bibliotheek en vrije tijd
  • Helpen begeleiden van burgers/bezoekers in hun zoektocht naar informatie. Beantwoorden van vragen, geven van informatie en begeleiding
   Verschaffen van toeristische informatie aan de bezoekers
  • Telefonische oproepen snel opvangen en juist doorverbinden of er zelf onmiddellijk gevolg aan geven; eventueel boodschappen noteren.
  • Leveringen in ontvangst nemen en bezorgen aan de bestemmeling
  • Zorgvuldig toezicht houden op het gebouw en de activiteiten erin om de veiligheid te helpen verzekeren.
  • Onverwachte omstandigheden vlot opvangen en defecten aan het gebouw onmiddellijk signaleren om een doorlopende dienst te kunnen verzekeren
  • Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures
 •  
 • Administratie

  Je ondersteunt de dienst bij diverse administratieve en logistieke opdrachten die behoren tot de kerntaak van de diensten.
  • Dit omvat onder andere:
   • Voorraadbeheer van folders en affiches
   • Uitlenen van materialen aan de klant en nazorg
   • Collega’s ondersteunen bij eenvoudige administratieve en andere taken
   • Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailings, …)
   • Hulp en ondersteuning bieden bij de organisatie van extra-murale activiteiten van de dienst
   • Instaan voor de volledige administratieve behandeling van aanvragen verhuringen gemeentelijke infrastructuur, in samenwerking met de medewerker Vrije Tijd
 • Verruimende bepaling:

  Op vraag van de direct leidinggevende verricht je ondersteunende taken voor de eigen dienst of voor andere diensten

Jouw profiel

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Je werkt vanuit een klantvriendelijke ingesteldheid en weet de burger bondig en correct te informeren
 • Je bent enthousiast, blijft vriendelijk onder alle omstandigheden en weet verstandig om te gaan met stress
 • Je bent administratief ingesteld en hebt veel gevoel voor dossierbeheer
 • Je werkt steeds oplossingsgericht en nauwkeurig
 • Je hebt een uitstekende kennis van MS Office

 • Je bent bereid te werken volgens volgend vast werkschema:
  Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u
  1 op 2 Zaterdagen van 9u tot 12u (navolgende maandag vrij)

Ons aanbod

 • Een bruto maandsalaris, vastgelegd op minimum € 2127,94 en maximum € 3894,63 (geïndexeerd bedrag) voor een voltijdse functie en afhankelijk van de relevante beroepservaring.
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Fietsvergoeding
 • Verlofregeling: 30 wettelijke vakantiedagen + 14 wettelijke feestdagen op jaarbasis.

Aanwervingsprocedure

De selectieprocedure wordt, na het afsluiten van de inschrijvingen, bekend gemaakt aan de geldige kandidaten.

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen schriftelijk, ten laatste op 16 oktober 2022, worden ingediend bij:

College van burgemeester en schepenen
Marktplaats 1, 8830 Hooglede

Of via mail aan els.hoornaert@hooglede.be (tegen ontvangstbevestiging).

Gelieve bij uw kandidaatstelling uw diploma, motivatiebrief en CV te bezorgen.

Voor meer info inzake de functiebeschrijving en het profiel van de functie kan je terecht bij Steven Vandenbussche, coördinator welzijn, via steven.vandenbussche@hooglede.be of op het nummer 051 79 09 65.

Voor meer info inzake de selectieprocedure kan je terecht bij Els Hoornaert, coördinator interne ondersteuning, via els.hoornaert@hooglede.be of op het nummer 051 79 15 26.

De selectieprocedure wordt voorzien in de loop van de maand november. De indiensttreding wordt voorzien zo vlug mogelijk na de uitvoering van de selectieprocedure, rekening houdend met een eventuele opzegtermijn van de aangestelde kandidaat.