Gemeente Hooglede

Vakantietoelage voor Chronisch zieken en Personen met Handicap

Het OCMW van Hooglede verleent jaarlijks een vakantietoelage voor volwassen chronisch zieken en personen met handicap (min 66 %) aan inwoners van de gemeente die hebben deelgenomen aan een aangepast vakantieverblijf van minstens vijf dagen (= 4 nachten) in binnen- of buitenland.

Deze vakantie dient georganiseerd te worden door een erkende vereniging voor zieken en/of gehandicapten.

Voorwaarden

Wie wenst aanspraak te maken op de vakantietoelage stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar het OCMW, in de loop van het jaar waarin de vakantie werd genomen.

De instantie die de vakantie organiseert bevestigt de deelname van de aanvrager op het aanvraagformulier.

Kostprijs

De toelage wordt slechts één maal per jaar toegestaan met een maximum van 50 Euro per jaar en deze toelage mag uiteraard de kostprijs van de vakantie niet overstijgen.