Gemeente Hooglede

Vakantietoelage voor zieken en gehandicapten

De vakantietoelage wordt verleend aan zieken en gehandicapten die deelnemen aan een aangepaste vakantiereis van minimum 5 dagen, die voor deze doelgroep georganiseerd wordt door erkende organisaties.
De vakantietoelage bedraagt 50€/jaar.