Gemeente Hooglede

Valse mail ivm achterstand afvalstoffenheffing en rioolbelasting

di 25 okt 2022
Vandaag ontvingen héél wat bedrijven uit onze gemeente een mail betreffende een vordering nav een achterstand voor afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Deze mail is echter een phishing-bericht. Gelieve dan ook géén gevolg te geven aan de mail!

De mail is afkomstig van Atradius Collections. Een gerechtsdeurwaarders & incassobureau uit Ommen en omvat volgende tekst:

25 oktober 2022, Ommen

Betreft: achterstand afvalstoffenheffing en rioolbelastingGeachte administrateur van ....,


Op 14 september 2022 hebben wij u een aanmaning gestuurd betreffende uw achterstand voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2021, met referentie:9882/AC/2022.
Deze vordering is aan ons overgedragen door uw gemeente.

De uiterste betaaldatum van deze aanmaning is reeds verstreken en we hebben nog geen volledige betaling van u mogen ontvangen.

Indien wij binnen 5 werkdagen geen betaling van u ontvangen, zijn wij genoodzaakt over te gaan op beslaglegging op uw bankrekening en inkomen.

U dient dan rekening te houden met ernstige gevolgen: 
  • De gerechtsdeurwaarder zal u bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
  • Via een gerechtelijke procedure zullen wij beslag laten leggen op uw inkomstenen /of bankrekening.
  • In het uiterste geval, wordt deze vordering overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Betaalt u ook dan niet, dan zal het Openbaar Ministerie (OM), de politie opdrachtgeven u per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddelijk het openstaande bedrag van 256,85 euro te voldoen op rekeningnummer: BE31 9741 1233 9955 ten name van: ATR NV, o.v.v. uw dossiernummer: RC-14324. 

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen en uw schuld voldoet, zodat wij uw dossier kunnen sluiten.Hoogachtend,

Dhr. A. Wendel
ATRADIUS COLLECTIONS

Hebt u ook deze mail ontvangen?
Geef dan ook géén enkel gevolg aan deze mail. Het gaat om een phisingmail.