Gemeente Hooglede

Verkeerscommissie

De oprichting van een gemeentelijk verkeerscommissie met vertegenwoordiging vanuit alle maatschappelijke vlakken kadert in een beleidsstrategie om een ruimer maatschappelijk draagvlak te creëren als adviesorgaan voor het gemeentebestuur op vlak van verkeer en mobiliteit.

De verkeerscommissie komt 2 maal per jaar samen: in het voorjaar en in het najaar.

Als inwoner kan u via de secretaris van de verkeersommissie agendapunten doorgeven of andere problematieken omtrent verkeer en mobiliteit.

Samenstelling