Gemeente Hooglede

Mobiliteitsplan centrum Gits

Verkeersveiligheid is een prioriteit. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor schoolomgevingen en andere locaties waar veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn zoals de dorpscentra. Bij het uitstippelen van het mobiliteitsbeleid kijken we door de ogen van kinderen, senioren en andere zwakke weggebruikers. Tevens willen we, door de aanwezigheid van Groep Gidts vzw, van de gemeente een toonbeeld maken wat betreft toegankelijkheid voor personen met een beperking. De auto blijft uiteraard welkom met voldoende parkeergelegenheid.


Bij het doorlopen van het participatieproces werd er zoveel mogelijk geluisterd naar zowel inwoners, ouders, kinderen, handelaars en verkeersexperts. Op basis van die bemerkingen werden de plannen bijgestuurd binnen de contouren van het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en erna Personenwagens. De meeste bezorgdheden van inwoners en handelaars gingen voornamelijk over parkeermogelijkheid. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen in Gits centrum dan op vandaag. 

FASE 1 kruispunt Bruggestraat - Gitsbergstraat

Vanaf 9 augustus 2021 starten de werken in de Bruggestraat ter hoogte van het kruispunt met de Gitsbergstraat. 2 verkeerspoorten worden aangelegd en de snelheid wordt tussen de poorten verlaagd naar 50km/u. De werken duren tot eind oktober, dit afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bij de aanleg van de poort tussen de Gitsbergstraat en de Bruggesteenweg kan men wel nog vanuit Gits vlot Hooglede-centrum bereiken. Daarna volgt de aanleg van de poort tussen de Gitsbergstraat en de Lepelstraat waarbij de verbinding tussen Gits en Hooglede tijdelijk onderbroken zou zal zijn. 

Een omleiding wordt voorzien via Bruggesteenweg – R32 – Roeselarestraat en omgekeerd.

FASE 2 rioleringswerken Gits centrum 

Ten vroegste eind 2022 starten de rioleringswerken in Gits-centrum. We maken van deze werken gebruik met een blanco blad te starten om te denken vanuit de zwakke weggebruiker: Er komen bredere conforme voetpaden en ruimte voor de fietsers in beide richtingen. De verschillende kruispunten worden veiliger.

Klik hier om het circulatieplan te downloaden.

Het plan dient op technische zaken nog her en der bijgewerkt te worden, onder andere de bocht Gitsbergstraat - Singellaan.

3D beeld Nieuwplaats

3D beeld Stationsstraat

FASE 3 Stationsstraat tussen Singellaan en Bergdal

Er worden fietssuggestiestroken voorzien volgens de eisen van het fietsvademecum met wisselende parkeerstroken aan elke zijde. Zo wordt er plaats voorzien voor fietsers en wordt het verkeer afgeremd.

FASE 4 parking school

Eens de school herbouwd is op de kloostersite, kan de parking aangelegd worden ter hoogte van de speelplaats en refter van de huidige school.

FASE 5 Gitsbergstraat tussen WZC Ter Linde en H. Sacramentstraat

De laatste fase kan ingaan om de Gitsbergstraat aan te passen voor het éénrichtingsverkeer waarbij er ook terug werk wordt gemaakt van conforme voetpaden.

3D beeld Gitsbergstraat