Gemeente Hooglede

Verwarmingstoelage: nieuwe maatregelen

ma 08 aug 2022
Op woensdag 20 juli 2022 heeft de Ministerraad een pakket maatregelen goedgekeurd waardoor brandstofverbruikers met een laag inkomen een grotere toelage kunnen bekomen voor verwarmingsperiode 2022, welke meer in verhouding staat tot de officiële mazoutprijs.

Dit om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende mazoutprijzen, voornamelijk door de oorlog in Oekraïne.

Deze nieuwe maatregelen moeten toegepast worden op alle aanvragen waarvoor een levering is gedaan tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 en gelden voor de verwarmingsperiode 2022.

Deze beslissingen zijn vertaald in artikelen 1 en 2 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.Het ontwerp werd goedgekeurd door de Raad van State en dient nog getekend te worden door de Koning, maar we informeren je nu reeds over de inhoud ervan.

De eerste wijziging betreft een verhoging van het maximum aantal liter dat per huishouden en per verwarmingsperiode in aanmerking kan komen voor een verwarmingstoelage. Dit maximum wordt namelijk verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter.

De tweede wijziging verhoogt de maximumdrempels van de toelage in bulk van 20 cent naar 36 cent per liter. De maximumdrempel is op heden 20 cent per liter en wordt bereikt zodra de prijs vermeld op de mazoutfactuur minimum 1,095 €/liter bedraagt.

De nieuwe maximumdrempel bedraagt 0,36 €/liter en wordt bereikt zodra de prijs vermeld op de mazoutfactuur minimum 1,4950 €/liter bedraagt.

De derde wijziging betreft de forfaitaire toelage: voor het jaar 2022 bedraagt de forfaitaire toelage € 210 bij een aankoop aan de pomp tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 en € 456 bij een aankoop aan de pomp tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.

Bekijk de rubriek Sociaal Mazoutfonds