Gemeente Hooglede

Verzekeringen

Op een evenement kan er altijd iets mislopen. Hopelijk niet maar hou er rekening mee. Er bestaan verschillende soorten verzekeringen die tegemoetkomen bij zulke zaken. Als organisator van een fuif is het zeker geen overbodige luxe om dit eventjes na te trekken. 

Vrijwilligersverzekering

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Procedure

  • Als u nog geen erkenningsnummer hebt, vraag dan eerst een erkenningsnummer aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig.
  • U moet minstens 48 uur op voorhand de activiteiten doorgeven aan de verzekering 
  • Na een schadegeval doet u een schadeaangifte bij de verzekeraar. Klik daarvoor in het loket op de knop 'schade aangeven' naast de aangegeven activiteit.

Meer info

 

Lichamelijke en burgerlijke aansprakelijkheid

Materiële en lichamelijke schade aan derden, leden, medewerkers. Als vereniging ben je VERPLICHT dergelijke verzekering te hebben. Ga dit wel even na!!!!

Contractuele aansprakelijkheid

Schade aan inhoud en gebouwen
Deze verzekering dekt zaken die contractueel zijn toevertrouwd,
bijvoorbeeld de zaal die je gebruikt en de inhoud ervan.

Vandalisme wordt niet gedekt door deze verzekering. Zij zal trachten de onkosten die hieraan vasthangen te verhalen op de dader.

Brandverzekering

De gemeentelijke zalen zijn verzekerd voor brand. Als organisator hoef je geen eigen verzekering te nemen. In de polissen brandverzekering is er afstand van verhaal tegenover de gebruikers voorzien.

Géén verzekering?

Heb je die niet en huur je een van de gebouwen van de gemeente, dan biedt de gemeente hiervoor een eenvoudige oplossing. Je hoeft zelf geen verzekeringscontract aan te gaan, maar kan je inschrijven op een speciale abonnementspolis die de gemeente hiervoor afgesloten heeft.

Let op: deze verzekering telt telkens slechts voor de duur van de activiteit of het evenement waarvoor je hem afsluit, en is slechts verplicht indien je via de eigen verzekeraar niet zelf al voor dezelfde risico's verzekerd bent.