Gemeente Hooglede

Met uw straat, buurt of vereniging meedoen aan Vlaanderen Feest! in 2019?

Spreekt het idee u aan om een feest voor uw straat of buurt of vanuit uw plaatselijke vereniging te organiseren? Vanuit Vlaanderen Feest! komen initiatieven van 28 juni tot 30 juni en van donderdag 4 tot en met donderdag 11 juli in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot €175.

Bij buurtinitiatieven is vereist dat ze alle bewoners van de straat, de straten of de wijk waarop ze zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door lokale organisaties wordt verwacht dat ze geen besloten karakter hebben voor bv. alleen leden, maar een algemeen publiek uitnodigen. De initiatieven mogen geen competitief, partijpolitiek of commercieel karakter hebben. Maar verder krijgt de creativiteit van de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling.


De mogelijke feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst tot max. €175 in een aantal realisatiekosten na afloop. Kosten voor bv. infrastructuur en materiaal of prestatievergoedingen voor een optreden en dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor recuperatie. Uitgaven voor een natje en een droogje blijven wel voor eigen rekening van de organisator.


Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu


Op die webstek kan u dan ook alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van uw organisatie.

Gepubliceerd op  vr 05 apr 2019