Gemeente Hooglede

VOC Opstap!

Over VOC Opstap =

Ze werken samen met individuen, organisaties en lokale besturen die vragen hebben rond vrije tijd of interesse hebben om specifieke doelgroepen beter te bereiken. 

Wie zijn ze? = 

VOC Opstap vzw organiseert ondersteuning in de vrije tijd voor iedereen die daar nood aan heeft. 

VOC Opstap vzw is een vrijwilligersorganisatie. 

VOC Opstap vzw is actief in regio Midden-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt). 

VOC Opstap vzw focust zich op het verbinden van mensen en geeft ruimte aan klanten voor inspraak. 

Wat is hun ambitie ? = 

VOC Opstap vzw wil in de regio Midden-West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan alle mensen die daar nood aan hebben. Ze zoeken actief naar innovatieve manieren om de kwaliteit van leven (vrije tijd) van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren en te behouden. 

Waarop focussen ze? =

Ze bieden 4 werkingen aan:

- Jeugdwerk
- Ontmoeting
- Buurt 
- Vrijetijdszorg 

Voor wie? =

Het aanbod van VOC Opstap vzw is er voor iedereen met goesting en een talent voor vrije tijd!

- Mensen met kwetsbaarheden.. die moeilijk aansluiting vinden binnen het vrijetijdscircuit. 
- Organisaties en professionelen.. die beroep doen op hun expertise bij het invullen van de vrije tijd van de gebruikers. 
- Organisaties en verenigingen.. die hun aanbod willen openstellen voor hun klanten. 
- Lokale besturen.. die willen inzetten op een innoverend vrijwilligersbeleid en vrijetijdsondersteuning. 

De basisvisie = Meer groeikansen voor iedereen!

- Volwaardige mensen 
- Evenwaardige mensen 
- Zorgzame vrije tijd
- Verbindend werken
- Samenwerken 
- Vrijwilligers 

Bekijk hun vrijetijdsaanbod op de website = https://www.vocopstap.be/index.php/agenda 

De opstapkrant per twee maanden is te vinden op onderstaande link =

https://www.vocopstap.be/index.php/documenten