Gemeente Hooglede

Voorwoord

VOORWOORD

Het gemeentebestuur van Hooglede-Gits is fier u deze brochure voor te stellen die een
introductie wil bieden om op onze gemeente een aantal bijzondere locaties te ontdekken
die in diverse oorlogen een rol van betekenis hebben gespeeld. Een oorlog is door de eeuwen heen geen geschiedenis geweest die zich buiten de grenzen van onze gemeente heeft afgespeeld, ver van ons bed. Integendeel ook nu hebben wereldconflicten gevolgen op ons persoonlijk leven en op onze lokale gemeenschap. De opvang van vluchtelingen door oorlogsgeweld is ook nu brandend actueel in onze gemeente.

Een kennismaking met deze sites zal ongetwijfeld leiden tot een verdere verdieping die ook
uitgebreid in diverse boeken van auteurs van eigen bodem werd beschreven. Zo bieden onder meer ”Vergeten veldslagen Roeselare-Hooglede 1794 “door Edgard Seynaeve, “Het Duits militair kerkhof 1914-1918 in Hooglede”, “Vleugels boven Hooglede-Gits 1914-1918” van Dirk Verhelst, en het tweedelige boek “Hooglede door de jaren heen” van Freddy Anckaert zeer belangrijke aanvullende documentatie, naast ons oorlogsmuseum dat dit verleden nog tastbaarder maakt.

De sites in deze brochure: de Duitse schuilbunker onder de Kortemarkstraat, het
gemeentelijk oorlogsmuseum dat u in woord en beeld het verhaal vertelt over de
Frans-Oostenrijkse veldslag en beide wereldoorlogen, de toren van de Sint-Amanduskerk
en het Duitse militair kerkhof zijn ijkpunten in onze nieuwe fietsroute met aanvullende
informatie over weinig gekende locaties. Onze dank en erkentelijkheid gaat in het bijzonder naar de heer Freddy Anckaert die de foto’s en teksten aanleverde voor deze brochure en naar erfgoedcel TERF die voor de realisatie financiële ondersteuning bood.
Tevens zou ook de herwaardering van deze sites zelf zonder de uitzonderlijke financiële
bijdrage van de Vlaamse Overheid,Toerisme Vlaanderen en de Provincie in het
Project De Groote Oorlog niet mogelijk geweest zijn. Ongetwijfeld zal u verrast opkijken wat op zeer vertrouwde plaatsen tijdens de oorlogen is gebeurd. Het heden blijft het gevolg van het verleden maar legt ook de grondslag voor de toekomst.

De brochure is een smaakmaker om dit waardevol verleden nog beter te ontsluiten.
Wij danken alle medewerkers bij de totstandkoming van deze brochure dan ook zeer
hartelijk.