Gemeente Hooglede

Asielzoekers

Het OCMW heeft een Federale taak in het kader van de opvang van asielzoekers.

Vluchtelingen die een asielaanvraag indienen (Brussel) worden toegewezen aan een federaal opvangcentrum of (stromen daarna door naar) een lokaal opvanginitiatief (LOI).

Ook het OCMW van Hooglede beschikt over een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor de asielzoekers, dit op drie verschillende adressen binnen de gemeente.

De opvang gebeurt binnen een conventie met Fedasil, die de asielzoekers verspreidt over het Belgisch grondgebied en ook toeziet op de invulling en kwaliteit van die opvang.

Het OCMW biedt de asielzoekers administratieve ondersteuning, info en advies. Dit op de verschillende levensdomeinen (integratie, huisvesting, tewerkstelling, Nederlandse lessen volgen,…)