Gemeente Hooglede

Vreemdelingen

Het OCMW heeft een taak in het kader van de opvang van asielzoekers. Vreemdelingen die een asielaanvraag indienen worden toegewezen aan een federaal centrum of een lokaal opvanginitiatief.

Ook het OCMW van Hooglede heeft een dergelijk lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen opgericht. We bieden momenteel opvang aan 12 alleenstaande mannen. Zij worden gehuisvest in 2 gezinswoningen en 3 studio’s. 

Het OCMW biedt vreemdelingen ook administratieve ondersteuning, info en advies aan. En dit op verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld integratie, Nederlandse les, tewerkstelling, sociale verzekerbaarheid, .