Gemeente Hooglede

Waaivuil? Euh...

Meestal is zwerfvuil een moedwillige actie van de vervuiler. Soms is dit echter niet het geval en spreken we meer over nonchalance... bij waaivuil bijvoorbeeld.

Onder waaivuil kunnen verschillende zaken verstaan worden:

  • Papier of karton┬ádat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie papier/karton voor ophaling. Het vrijkomen kan gebeuren tussen het moment van buitenzetten en de ophaling of tijdens de ophaling zelf.
  • Rest- of PMD-afval┬ádat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie.

Zoals het spreekwoord zegt: Beter waaivuil voorkomen dan genezen!!

Om dit te voorkomen, kan iedereen een aantal acties ondernemen (zowel burgers, de gemeente en afvalophalers).

  • Zorg dat dieren zo weinig mogelijk toegang hebben tot het aangeboden afval. Zij kunnen het afval verwarren met voedselresten en er mee aan de haal gaan.
  • Bied je afval ’s morgens aan, net voor de ophaling en zet het niet de avond ervoor al buiten.
  • Zorg dat het deksel van de container goed afgesloten is. Laat het deksel niet half of helemaal openstaan.
  • Sluit je afvalzak stevig af. Zorg met andere woorden dat hij niet te overvol zit, waardoor dit moeilijk wordt.
  • Zet geen vuilniszak buiten die gescheurd is. Tijdens de inzameling kan dit verder scheuren met alle gevolgen van dien.
  • Zorg dat de wind geen vrij spel heeft en je papier en karton goed samengebonden is (met natuurtouw) of steek het in een afgesloten doos, als er geen container voorhanden is.

Bedankt aan iedereen om waaivuil te voorkomen!!

Gepubliceerd op  wo 17 nov 2021