Gemeente Hooglede

Wanneer en hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing aangaande mijn verweer?

De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn. Indien de boete alsnog moet betaald worden krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.