Gemeente Hooglede

Week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort

Van 4 tot 10 oktober 2021 vindt de vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Tijdens deze week vragen de gemeente Hooglede en politiezone RIHO verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. 

Tijdens de Week van de Handhaving vragen we extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen... Zo willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

Waarom en voor wie?

  • Zwerfvuil en sluikstort kosten de lokale en andere overheden handenvol geld, dat veel nuttiger kan besteed worden. 
  • Ook de milieu-impact is niet gering. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.
  • Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstort terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage.
  • Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen veel klachten, het frustreert degenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 
Gepubliceerd op  di 28 sep 2021