Gemeente Hooglede

Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

In Hooglede is er geen laagdrempelig Sevesobedrijf op het grondgebied, maar behoort tot de gemeenten waarvan de effecten van een ongeval bij een laagdrempelig Sevesobedrijf tot op uw grondgebied kan komen. Dit gaat om het bedrijf Carpenter in Roeselare.