Gemeente Hooglede

Weetjes

Wist je dat...

... je reservekledij best zo vlug mogelijk naar het IBO terug brengt.

... je een warme maaltijd vóór 8u 's morgens moet bestellen!

... je geen kinderen uit de rij van school naar de Boomgaard mag halen, omwille van de veiligheid van uw kind en andere kinderen.

... je bij het afhalen van uw kind in het IBO, dit steeds moet melden aan het bureau.

... indien uw maandelijkse factuur minder dan 10 € bedraagt, deze later toegestuurd wordt.

... wij bij storend gedrag van kinderen in het IBO, onmiddellijk overleg plannen met de ouders van de betrokken kinderen. Zo willen wij uit de hand lopende situaties tegen gaan.

... kinderen die in de boomgaard huiswerk willen maken, zelf schrijfgerief meebrengen van thuis. Er kan geen schrijfgerief verkregen worden in de opvang zelf.