Gemeente Hooglede

Wegentracé Site Global Development Solutions goedgekeurd

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek (nog tot en met 7 januari 2021) rond de infrastructuurwerken van de ambachtelijke zone Bruggesteenweg, beter gekend onder de naam Site Olivier. In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd het wegenisdossier goedgekeurd.

Na het openbaar onderzoek brengt het gemeentebestuur advies uit over het volledige dossier en worden de opmerkingen of bezwaren van inwoners overgemaakt aan de provincie. De provincie beslist over de omgevingsvergunning.

Het gaat om volgende grondoverdrachten:

  • Een zone wegenis over te dragen naar openbaar domein met een oppervlakte van 7777 m2;
  • Een zone waterbuffer over te dragen naar openbaar domein met een oppervlakte van 8165 m2;
  • Een zone openbaar domein over te dragen naar privaat domein van 251 m2, deze zone betreft een stukje van de te verleggen beekbedding die wordt ingenomen bij het verkoopbare deel van het bedrijventerrein;

In de gemeenteraad van 22 mei 2017 werd reeds een beslissing genomen waarbij de zone van wegenis overgedragen wordt. In het nieuwe ontwerp is er een beperkte tracéverandering, maar het verschil spruit vooral voort uit het verschil dat de vroeger voorziene private wegenis aan de kant van de R32 ook wordt overgedragen aan het openbaar domein.

De aanleg van deze infrastructuur is noodzakelijk voor de ontwikkeling van dit lokaal bedrijventerrein. De inrit is voorzien via de Bruggesteenweg, de uitrit via de Bollestraat. Door de nodige grondruilen en een beperkte aanpassing van het wegtracé kunnen de werken ook effectief uitgevoerd worden.

Download hier het inplantingsplan van het bedrijventerrein

Gepubliceerd op  di 15 dec 2020