Gemeente Hooglede

Wijziging contactopsporing

Wie een hoogrisciocontact had zal niet meer opgebeld worden maar krijgt een sms.

Het aantal besmettingen in Vlaanderen stijgt helaas fors dag na dag. De Vlaamse contactopvolging blijft alle besmette personen systematisch opbellen, met een hoog en snel bereik. De grote toename van het aantal besmette personen vertaalt zich echter ook in een nog grotere en snellere toename van het aantal hoogrisicocontactpersonen dat verwittigd moet worden door de contactopspoorders. Om ook deze contactpersonen allemaal snel te blijven informeren over hun quarantaine en test, zal de contactopvolging sms’en sturen in plaats van hen op te bellen.

Hoogrisicocontacten zijn personen waarvan een besmet persoon aangeeft er langer dan 15 minuten contact mee te hebben gehad op een afstand minder dan 1,5 meter. Deze personen moeten 7 dagen in quarantaine gaan en zich laten testen. Hoogrisicocontacten die niet gebeld worden door de contactopspoorders, zullen 3 sms’en krijgen: een sms met de melding dat ze een risicocontact zijn, in quarantaine moeten gaan en zich laten testen, een sms met een activatiecode waarmee ze zich kunnen laten testen in een testcentrum en een sms met een websiteadres voor meer info.

Om prioriteit te geven aan het snel bereiken van het fors stijgende aantal besmette personen en hoogrisicocontacten, belt de contactopsporing niet meer naar de laagrisicocontactpersonen van een besmette persoon. Die krijgen ook geen sms. Laagrisicocontactpersonen hebben een contact gehad met de patiënt, maar minder dan 15 minuten of op voldoende afstand. Voor hen was het advies om waakzaam te zijn voor symptomen, afstand te houden en contacten te beperken. Nu het virus zich opnieuw erg breed verspreid in Vlaanderen, moet iedereen extra waakzaam zijn voor symptomen en zijn contacten maximaal beperken.

Sms’en naar hoogrisicocontacten:

SMS 1: ”U bent geïdentificeerd als een Covid19 Hoog Risico Contact. Laat u testen en ga in quarantaine tot na de test. Een code voor een test en meer info volgt.”

SMS 2: “Corona test prescription code: Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Bewahren Sie diese SMS auf.”

SMS 3: “Gebruik de corona test prescription code om een test te laten uitvoeren. Raadpleeg https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/sms voor meer info.”

Gepubliceerd op  ma 19 okt 2020