Gemeente Hooglede

Algemeen

Het woonzorgcentrum Ter Linde is gelegen in het centrum van Gits, Gitsbergstraat 36, 8830 Hooglede – Gits. Het bestaat uit 3 afdelingen met in totaal 143 woongelegenheden. De afdeling Avondrood telt 42 kamers en is specifiek gericht op bewoners met dementie.

Binnen Ter Linde wordt er veel belang gehecht aan een warme zorgcultuur van waardering en luisterbereidheid. De band tussen het personeel en de bewoners wordt versterkt door te werken met aandachtspersonen, dit houdt in dat een personeelslid enkele bewoners krijgt toegewezen waarvoor hij of zij extra opmerkzaam moet zijn.

Een eigen zorgvisie is uitgeschreven die richtinggevend is voor de manier van werken. Ter Linde zet ook belangrijke financiële en personele middelen in om een vrijetijdsaanbod te bieden waar onze bewoners ook zin aan kunnen beleven.

Voorwaarden

Het WZC is bedoeld voor senioren die hulp en/of toezicht nodig hebben en die om deze redenen niet langer verantwoord thuis kunnen blijven.
Opname voorwaarden :

  • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;
  • bij opname wordt voorrang gegeven aan inwoners van eigen gemeente;
    Een inwoner van de gemeente is diegene die sedert minstens 1 jaar gedomicilieerd is in de gemeente Hooglede of minstens 20 jaar in de gemeente Hooglede heeft gewoond. Het al dan niet inwoner van de gemeente zijn is een criterium dat wordt beoordeeld op het ogenblik van de inschrijving op de wachtlijst.
  • een medisch verslag (samen met een ingevulde evaluatieschaal) over hun algemene toestand afleveren;
  • zich ertoe verbinden, in de mate van hun financiële middelen, alle kosten van het verblijf te zullen betalen. Deze kosten worden opgesomd in de individuele overeenkomst.