Gemeente Hooglede
16478.jpg

Thuiszorg

De sociale dienst helpt je op weg! 

In het kader van de thuiszorg zoekt de sociale dienst samen met de aanvrager uit wat de meest passende hulp is en verwijst zo nodig door naar de geschikte hulpverlener.

Een goeie afstemming van zorg is belangrijk. Daarom wordt er ook regelmatig overleg gepleegd met de aanvrager, de huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten en familieleden.

Bij elke vraag voor thuiszorg wordt er onderzocht of de aanvrager recht heeft op één of andere tegemoetkoming en worden tips gegeven over diverse ondersteunende initiatieven en mogelijkheden in de thuiszorg.

Het OCMW heeft een eigen aanbod en is op de hoogte van het aanbod van alle initiatatiefnemers op de gemeente.

De aanvrager krijgt het aanbod en kiest daaruit zelf door wie hij wenst geholpen te worden. Indien gewenst legt de maatschappelijk werkster voor u het contact.

Overzicht