Gemeente Hooglede

Zorgaanbod

Algemeen 

Het woonzorgcentrum Ter Linde wil een 'nieuwe thuis' zijn waar bewoners op een aangename wijze hun laatste levensjaren kunnen doorbrengen. Ons woonaanbod bestaat uit een hoge comfortgraad en een huiselijk kader.
De voorziening bestaat uit 3 afdelingen met in totaal 143 woongelegenheden. De afdeling Avondrood telt 42 kamers en is specifiek gericht op bewoners met dementie. Het leven gebeurt op overzichtelijke schaal van een afdeling waaraan een vaste personeelsequipe is verbonden. Op diverse plaatsen zijn zithoeken ingericht die kans bieden tot ontmoeting.
Het woonzorgcentrum is uitgerust met tal van aangepaste voorzieningen zoals hoog – laag baden, kiné- en ergolokalen, een cafetaria, afgesloten tuinen,….
De individuele kamers kunnen gedeeltelijk worden uitgerust met eigen meubels. Ze beschikken standaard over een hooglaagbed, een toilet en lavabo en een kastenwand.

Kwaliteit

Wij wensen dat de bewoners op een waardige manier hun oude dag kunnen doorbrengen in het Woonzorgcentrum Ter Linde met de nodige ruimte voor privacy en autonomie. Wij willen de best mogelijke zorg aanbieden door te ijveren voor een optimale communicatie en verstandhouding met zowel de bewoners als hun familieleden en vrienden.
Wij streven ernaar dat de bewoners, binnen de mogelijkheden van het Woonzorgcentrum, hun eigen levensstijl kunnen behouden en dat ze in staat worden gesteld om hun sociaal netwerk zoveel mogelijk voort te zetten en de kans krijgen om nieuwe relaties te ontwikkelen. Het is belangrijk dat er maximale toegankelijkheid voor familie en vrienden is en dat ze de bewoners in een gemoedelijke sfeer kunnen bezoeken.
Elke bewoner moet de mogelijkheid krijgen om zijn politieke en burgerrechten enerzijds en zijn ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging anderzijds vrij te beleven.

Animatie

Naast de dagelijkse individuele bezigheid krijgt de bewoner ook de kans om deel te nemen aan allerlei activiteiten en uitstappen. Deze worden georganiseerd door de animatoren die kunnen rekenen op de steun van de animatieteams op de afdelingen en vele vrijwilligers.
Voor onze dementerende bewoners trachten wij aan te sluiten bij de bestaande geheugensporen. Vanuit een belevingsgerichte houding trachten wij ons te verplaatsen in de gevoelens en ervaringen van deze kwetsbare mensen. Voor licht tot matig dementerende bewoners vormt het dagelijkse leven het voornaamste aanknopingspunt door regelmatig samen te koken of kleine huishoudelijke activiteiten uit te voeren. Niet het resultaat op zich, maar wel het kunnen deelnemen is belangrijk. Voor ernstig dementerende bewoners wordt voornamelijk zintuiglijk gewerkt met massages en relaxatiemomenten.

Ergotherapie 

In ons WZC zijn verschillende ergotherapeuten actief. Naast een zinvolle bezigheid bieden onze ergotherapeuten ook een bijdrage in de “revalidatie” van onze bewoners.
Wij gaan ervan uit dat onze bewoners nog een groot aantal mogelijkheden hebben die, dienen gebruikt te worden. De ergotherapeuten leren onze bewoners deze mogelijkheden ontdekken of herontdekken en gebruiken, en beogen hier voornamelijk een verhoogde zelfstandigheid, wat resulteert in een verhoogde zelfwaarde en dus “zich gelukkiger voelen”.

Kinesitherapie

De kinesisten behandelen de bewoners, op doktersvoorschrift, voor alle mogelijke aandoeningen.
Zij beschikken over aangepaste materialen en toestellen voor:

  • warmtetherapie
  • elektrotherapie
  • massage
  • oefentherapie

Met als doel:

  • verbeteren van de huidige mobiliteit en bewegingsmogelijkheden
  • behouden van de aanwezige fysieke mogelijkheden.

Kapsalon

Een zelfstandige kapster staat elke maandag en dinsdag tot uw dienst. Op afspraak kan iedere bewoner genieten van een degelijke haarverzorging. U kan ook steeds zelf gebruik maken van het kapsalon. 

Pedicure

Wij bieden ook de mogelijkheid de voeten grondig te laten verzorgen door zelfstandige pedicures en goede voetverzorging leidt zeer vaak tot een verhoogde mobiliteit!