Gemeente Hooglede

Zorgloket

In het zorgloket van Lokaal Dienstencentrum Zonder Zulle kan je elke werkdag terecht bij een
maatschappelijk werker. Kleine of grote vragen? Nood aan informatie of verwijzing? Actuele
zorgvragen of eerder voorzichtig informeren naar een poetsvrouw, een parkeerkaart, huisvesting, vervoer… ? We zoeken samen uit wat de meest passende hulp is en verwijzen door naar de geschikte hulpverlener.


In zware zorgsituaties zitten we samen met alle betrokken hulpverleners om de zorg zo goed
mogelijk te organiseren. Er wordt overleg gepleegd met de patiënt en de lokale huisartsen,
thuisverpleging, kinesisten, de ziekenhuizen, alle mutualiteiten, thuiszorgdiensten, ... Dit
steeds met respect voor de privacy van elke partij. Bij elke vraag naar thuiszorg wordt onderzocht of de aanvrager recht heeft op een premie of tegemoetkoming en worden tips gegeven over diverse ondersteunende initiatieven in de thuiszorg.


Wie zelf contact wil leggen met hulpverleners, geven we contactgegevens door van geschikte
zorgverleners. Heb je liever dat wij het eerste contact maken, dan organiseren wij dit voor jou.


In het zorgloket kan je op een discrete manier terecht. Je kan vrij langs komen, elke werkdag
tussen 10u en 12u. Op andere tijdstippen kan je een afspraak maken. Kan je niet langs komen,
dan plannen de maatschappelijk werkers een huisbezoek bij je thuis.


Vanuit het zorgloket is er extra ondersteuning voor mantelzorgers. Met de gemeentelijke
mantelzorgpremie waarderen we de inzet van degene die zorg opneemt. Voor info over de
premie en om deze aan te vragen kan je terecht in het zorgloket.
Verder bieden we ook de mantelzorggroep “oender oes” aan. Mantelzorg opnemen is immers
geen evidente taak. We bieden mensen die zorg geven ook een luisterend oor en staan hen bij
waar nodig. Op die manier kunnen zij de zorg om hun partner, familie, vriend, buur, ... verder
opnemen. Maandelijks komen we samen op de 3e maandag van de maand.