Gemeente Hooglede

Alcohol & roken, illegale middelen, minderjarigen

De verkoop van alcohol is strikt gereglementeerd. Tevens dient men rekening te houden met de reglementering omtrent roken.

Alcohol

Wat zegt de wet?

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen.
Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier, wijn, ….

Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-18-jarigen

Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Rookverbod

Als je een evenement organiseert in een polyvalente zaal, jeugdhuis of gesloten tent, geldt altijd het rookverbod! Als organisator moet je erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast. Zo voldoe je aan de huidige rookreglementering:

  • De rookverbodtekens moeten zichtbaar blijven.
  • In een gesloten tent voorzie je zelf voldoende verbodstekens op zichtbare plaatsen.
  • Plaats binnen nergens asbakken.
  • Er wordt in geen geval binnen gerookt, zeker niet door medewerkers, die een voorbeeldfunctie hebben.
  • Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen.

Zowel de roker zelf als de organisator of de uitbater van de openbare ruimte, kunnen beboet worden. De boetes gaan van € 150 tot € 1.650.

Illegale middelen

Als door de politie een controle wordt gedaan en er worden
illegale drugs gevonden , dan kan de organisator hierdoor problemen krijgen.

De organisator van een fuif heeft meldingsplicht als hij/ zij merkt dat op de fuif illegale drugs worden gebruikt of gedeald.

Tolereren wordt in de rechtspraak beschouwd als “ aanzetten tot “. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid!! Dat is voor politie een reden om de fuif stil te leggen.

Vooral bij de vaststelling van dealers, probeer je hun identiteit te weten te komen. Probeer ook getuigen te verzamelen en vraag hun identiteit. Als je zelf een persoon op het dealen betrapt en deze weigert zijn identiteit kenbaar te maken, dan mag je deze persoon vasthouden tot de politie er is. Je hebt het recht hen tegen te houden met dezelfde kracht waarmee zij zich proberen te verweren. Je kan ook vragen om de producten af te geven, maar hij/ zij is hiertoe niet verplicht.

Wanneer je enkel een vermoeden van gebruik of dealen hebt, kun je enkel de identiteit vragen, niet eisen. De persoon in kwestie is niet verplicht om zich kenbaar te maken. Je hebt ook niet het recht om hem vast te houden. Je kan echter wel de persoon in kwestie in een aparte kamer plaatsen tot de bevoegde diensten ter plaatse zijn.

Fouilleren is onder geen enkel beding toegestaan !!!!!!!

Minderjarigen

Jongeren beneden de 16 jaar mogen, zonder begeleiding van een volwassene niet aanwezig zijn in een danszaal of een drankgelegenheid waar gedanst wordt.

Uitzondering: Dit verbod geldt niet wanneer de fuif niet uit handelsgeest is opgezet. Dus als de fuif door een vzw of een jeugdvereniging wordt georganiseerd, kunnen –16 jarigen zonder begeleiding de toegang niet geweigerd worden.