Gemeente Hooglede

Privacyverklaring gemeente Hooglede-Gits

Het gemeentebestuur van Hooglede-Gits draagt zorg voor jouw persoonlijke data.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe EU-privacywetgeving (GDPR) van start, dus vinden wij het belangrijk dat je weet wat er met je gegevens gebeurt.

Daarom hebben we alle details over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij ze beveiligen en met welke partijen wij ze delen toegevoegd in onze PRIVACYVERKLARING Gemeente Hooglede-Gits.

PRIVACYVERKLARING GEMEENTEBESTUUR HOOGLEDE-GITS

 

Veilige dienstverlening

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met u uit te voeren als lokaal bestuur.

In de meeste gevallen bent u verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

 

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. Als u niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan u steeds uw toestemming intrekken.

 

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we u dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

 

Hergebruik

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop u beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om u bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

 

De computer zegt “nee”

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa

We bewaren uw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we uw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

 

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden uw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen. 

 

U blijft baas

U blijft als burger baas over uw gegevens. U kan altijd opvragen wat we van u bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

 

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als uw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we u daar steeds van op de hoogte stellen.

Als u vragen of klachten heeft, kan u terecht bij ons bestuur, onze functionaris
gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

MEER WETEN?

Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je op PRIVACYVERKLARING Gemeente Hooglede-Gits

CONTACTGEGEVENS:

Gemeente Hooglede OCMW Hooglede
Marktplaats 1, 8830 Hooglede Marktplaats 1, 8830 Hooglede
   
Filip Van Eeckhout, Algemeen Directeur Filip Van Eeckhout, Algemeen Directeur
Marktplaats 1, 8830 Hooglede Marktplaats 1, 8830 Hooglede
filip.vaneeckhout@hooglede.be  filip.vaneeckhout@hooglede.be 
Tel 051 20 30 30 Tel 051 22 88 01

De Gegevensbeschermingsautoriteit

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be