Gemeente Hooglede

Klachten en inspraak

Het woonzorgcentrum beschikt over een uitgewerkte klachtenprocedure.

Aan elke medewerker kan een mondelinge klacht of suggestie geuit worden. De indiener van de klacht krijgt ten laatste binnen de 14 kalenderdagen een antwoord over het gevolg dat aan de klacht wordt gegeven.

U kan een klacht ook schriftelijk indienen door een formulier in te vullen dat u vind aan de inkom van het woonzorgcentrum. Het formulier kan u invullen en deponeren in de brievenbus aan het onthaal.

Voor vragen over rechten en plichten in het woonzorgcentrum kan men ook terecht bij de rusthuis infofoon van het Vlaams Agentschap van Zorg en Gezondheid op het telefoonnummer: 078-15.25.25, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

In het woonzorgcentrum functioneert een gebruikersraad die bestaat uit bewoners en familieleden. Deze vergadert minstens één maal per 3 maanden. De gebruikersraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden in verband met de algemene werking van het woonzorgcentrum.

Het Woonzorgcentrum evalueert ook op een systematische manier en op geregelde tijdstippen de hulp- en dienstverlening via een tevredenheidsenquête en gebruikt de resultaten hiervan voor de bijsturing.